• PNH ve aHÜS Hastalarını tek bir çatı altında toplamak
  • Yeni tedavi teknolojilerinin takibi ve ülkemizde kullanımının sağlanması
  • Hastalar için en iyi şartlarda, sağlıklı tedavinin sağlanması
  • Hasta yakınlarının hastalığının gelişimi ve tedavisi ile ilgili bilinçlendirmek