• PNH ve aHÜS hastalıklarının toplum üzerindeki farkındalığını artırmak
  • PNH ve aHÜS Hakkında hasta ve yakınlarının bilgisini artırmak
  • Hastalarda oluşabilecek yan hastalıklarla ilgili bilgilendirme çalışmaları yapmak
  • Hasta yakınlarına psikolojik destek sağlamak
  • Hastaların tedavilerinde devamlılığı sağlamak
  • Daha  fazla doktorun PNH ve aHÜS konularında faaliyet göstermelerini sağlamak
  • Hasta ve yakınları için yol gösterici etkinlik ve yayınlar düzenlemek